VVE Plus (Voor- en Vroegschoolse Educatie) (2-4 jaar)

In onze sfeervolle kinderopvang bieden wij peuteropvang voor peuters van 2-4 jaar. Hier krijgen peuters alle ruimte om zich in een veilige en liefdevolle omgeving te ontwikkelen en voor te bereiden op de basisschool. Plezier maken staat hierbij centraal!

Voorbereiding op de basisschool

We werken aan een doorgaande ontwikkellijn voor de kinderen, van de voorschoolse periode (2 tot 4 jaar) naar de vroegschoolse periode (4 tot 6 jaar). Kinderen ontwikkelen bij ons spelenderwijs sociaal-emotionele, motorische, taal- en rekenvaardigheden. Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven. Het VVE programma wordt aangeboden aan de hand van een educatief programma. Bij ons volgen de kinderen het erkende programma Uk & Puk.

Uk & Puk

Uk & Puk is onderdeel van het programma Ko-totaal. In het programma staan actief bezig zijn, ontdekken en spel centraal. De activiteiten stimuleren de spraak en taalvaardigheden, sociaal emotionele vaardigheden, motorische en zintuigelijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het programma is opgebouwd rond een aantal thema’s, zoals: ‘Oef wat warm, wat heb jij aan vandaag?’ , ‘Reuzen en kabouters’of ‘Hatsjoe’. Binnen die thema’s doen we activiteiten en spelletjes en zingen we liedjes.

De Plus van UniKidz

De Plus staat voor de unieke UniKidz activiteiten die aangeboden worden in de vier ontwikkelingsgebieden FitKidz (sport & beweging), MindKidz (ontwikkeling & onderwijs), SoulKidz (met hart & ziel) en SkillsKidz (maken & creëren). Deze activiteiten brengen veel variatie in het activiteitenprogramma naast het UK & Puk programma en zijn een extra stimulatie in de ontwikkeling van de kinderen.

Samenwerking:

Wij werken nauw samen met alle locaties van de Catamaran. Om de doorgaande lijn te stimuleren doen wij het volgende: • Een aantal keer per jaar vindt er uitwisseling van peuters en kleuters plaats. Een groepje peuters mag een kijkje nemen in de kleuterklassen. • Gezocht wordt naar momenten waarop de kleuters een rol kunnen hebben bij het thematiseren en omgekeerd. • Wij proberen thema’s op elkaar af te stemmen. • Wij proberen samen gezamenlijk feesten te vieren zoals Pasen en het Kerstfeest.

Openingstijden

Op deze locatie wordt halve dagopvang aangeboden. Actuele openingstijden staan op de website van UniKidz. Tijdens schoolvakanties en officiële feestdagen is de VVE gesloten.

Ons team

Onze medewerkers zijn VVE getraind en hebben een taaltest afgerond. Zo kunnen zij de peuters naar ontwikkelingsbehoeften verschillende activiteiten en begeleiding aanbieden. We werken in kleine groepen, zodat we ieder kind veel persoonlijke aandacht kunnen geven. Kinderen hebben bij ons een eigen, vaste groep met twee vaste pedagogisch medewerkers. Fijn en vertrouwd!

Nieuwsgierig geworden?

Ervaar het zelf en kom langs voor een rondleiding. Wij vertellen graag alles over ons bijzondere concept!

Meer informatie of contact opnemen?

www.unikidz.nl

informatie@unikidz.nl

020 416 56 91