Ouders


Het belang van betrokken ouders

Wij vinden het heel belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind. U bent te allen tijde welkom om, buiten de ingeplande gespreksmomenten, bij de leerkracht te informeren naar de voortgang van uw kind. Daarnaast vinden wij het erg fijn als u op school actief bent: bijvoorbeeld in onze schoolbibliotheek bij het uitlenen, bij het 'luizenpluizen', bij het versieren van de school tijdens Sint en Kerst en bij de voorbereiding van ons eindfeest vlak voor de zomervakantie.

Informatiebulletin

Elke week wordt er door de leerkrachten een nieuwsbrief gedeeld. Hierin staat wat er in de klas wordt gedaan, wat de kinderen (gaan) leren en wordt aangevuld met wat leuke foto's. Eenmaal per maand verschijnt er ook een algemene nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven worden gedeeld via Social Schools.

Gesprekken over de voortgang van uw kind

Gedurende het schooljaar informeren wij u graag over de voortgang van uw kind.

Oudergesprekken

De voortgang van de kinderen wordt tijdens een voortgangsgesprek in november en rapportgesprekken in februari en juni met u besproken. Bij de rapportgesprekken maken wij gebruik van een portfolio.