Ouders

Ouders


Het belang van betrokken ouders

Dat wij het belangrijk vinden dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind spreekt voor zich. Ook vinden de leerkrachten het prettig, wanneer u regelmatig op school even komt informeren hoe het gaat. Wij verwachten dat ouders aanwezig zijn op ouderavonden en dat u het rapport van uw kind komt bespreken.

Ouderavond en thema-avond

Twee maal per jaar is er een ouderavond op school. We onderscheiden de klassenavond en de thema-avond. Tijdens de klassenavond worden er zaken besproken die direct met het onderwijs van uw kind te maken hebben. U krijgt ook de gelegenheid om materialen in te zien en om vragen te stellen aan de leerkracht. Op de thema-avond worden algemeen pedagogische onderwerpen of een bepaald vakgebied besproken.

Informatiebulletin

Maandelijks verschijnt er een informatiebulletin: de Nieuwsbrief. Hierin vindt u alle praktische informatie voor de komende weken. Deze nieuwsbrief wordt via de mail verspreid en is terug te lezen op de website. Ouders die hebben aangegeven ook een papieren versie te willen ontvangen krijgen deze mee via het oudste kind.

Schoolwebsite

Via deze website informeren wij ouders over actuele zaken. Ook kunt u de schoolgids en andere formulieren downloaden.

Huisbezoek

Er bestaan voor huisbezoeken geen vaste afspraak. Huisbezoeken worden afgelegd wanneer leerkrachten en ouders dit wenselijk achten.

Ouderavonden

Er zijn meerdere momenten waarop de ouders met de groepsleerkracht in gesprek kunnen gaan.

Ouderavond en thema-avond

Twee maal per jaar is er een ouderavond op school. We onderscheiden de klassenavond en de thema-avond. Tijdens de klassenavond wordt uitgelegd hoe het onderwijs aan uw kind er in de praktijk uitziet. U kunt materialen inzien en vragen stellen aan de leerkracht. Op de thema-avond worden algemeen pedagogische onderwerpen of een bepaald vakgebied besproken.

Rapporten en 10-minutengesprekken

De voortgang van de kinderen uit de groepen 2 tot en met 8 wordt tijdens 10-minuten- en rapportgesprekken met de ouders besproken.