Ouder- en kindadviseur

Ouder- en kindadviseur


VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie


Voorschool de Zeemeermin en de groepen 1-2 van basisschool de Catamaran Bentinck voeren sinds januari 2011 op verplichting van het stadsdeel West een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE afgekort). Met de voorschool wordt verwezen naar de voormalige peuterspeelzaal; met de vroegschool naar de groepen 1 en 2 van de basisschool.

De VVE heeft als doel kinderen tussen 2,5 jaar en 6 jaar te stimuleren in hun (taal-)ontwikkeling om zo onderwijsachterstanden te voorkomen en waar nodig effectief te bestrijden. Uitgangspunt is dat kinderen zonder onderwijsachterstand een goede start kunnen maken in groep 3, waar ze gaan leren lezen en schrijven. De VVE kenmerkt zich door de doorgaande leerlijn die ingezet wordt in de voorschool en die voortgezet wordt in de groepen 1 en 2 van de basisschool.

Op de Zeemeermin en Catamaran Bentinck gebruiken we het VVE-programma Ko-totaal. De leerlijn wordt vormgegeven rondom thema’s waarin de handpoppen Puk en Ko de hoofdrol spelen: Puk bij de peuters en Ko bij de kleuters. Taalontwikkeling is een onlosmakelijk deel van de totale ontwikkeling van een kind. Daarom zijn ook expliciet activiteiten uitgewerkt voor de rekenontwikkeling en de ontwikkeling van sociaal-communicatieve vaardigheden. Betrokken ouders zijn enorm belangrijk voor een goede schoolontwikkeling van het kind. Binnen het VVE-programma schenkt de oudercontactmedewerker uitgebreid aandacht aan de rol van de ouder.