Contact

Catamaran - Westerpark

Bentinckstraat 78
1051 GN Amsterdam
020 684 02 00
info.catamaran@amosonderwijs.nl

 

 

Directeur

Arno Methorst

arno.methorst@amosonderwijs.nl

Adjunct-directeur

Laura van Leeuwen

laura.vanleeuwen@amosonderwijs.nl

Ziekmelden

Bel de school tussen 8.00 en 8.30 uur.