Activiteiten

Activiteiten

Gedurende het schooljaar nemen de kinderen deel aan de volgende activiteiten:


Sportdag

Schoolreisje voor groep 1, 2, 3 en 4

Meerdaags schoolkamp voor groep 5, 6, 7 en 8

Excursies

Museumbezoeken

Theater- en muziekvoorstellingen

Schooltuinen

Avond4daagse

Amsterdam Light Festival

Samenwerking met buurthuis

Samenwerking met bibliotheek

Samenwerking met schoolbuurtwerk

Samenwerking met sportbuurtwerk

Schoolwerktuinen

In groep 6 starten de kinderen in het voorjaar met de schooltuinlessen in het Westerpark. Onder leiding van gediplomeerde tuinleiders leren de kinderen zelf zaaien en oogsten. Het oogsten gaat door aan het begin van groep 7. De bloemen en groenten die de kinderen hebben gekweekt, nemen ze mee naar huis.

Themaweken binnen onderzoekend leren

Voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs) hanteren wij methodes. Wij vinden het echter belangrijk dat kinderen vanuit hun natuurlijke onderzoekend houding leren en zullen deze vakken steeds meer vanuit Onderzoekend Leren aanbieden.

Kunst en Cultuur Ieder schooljaar zijn er twee Kunst & Cultuur themaprojecten. Tijdens die weken staat de hele school in dat thema en alle groepen werken toe naar een afsluiting in de vorm van optredens of een expositie.

Wetenschap en Techniek Naast bovenstaande themaweken organiseren we met ingang dit schooljaar ook twee themaperiodes die betrekking hebben op thema’s uit de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs). Dit kunnen ook thema’s zijn die behandeld worden vanuit de Wonderwel-leerlijn. In deze leerlijn worden kinderen meegenomen in de basisvoorzieningen die voor ons heel normaal zijn, zoals de waterhuishouding, de stadsreiniging, onze energievoorziening etc.

Avondvierdaagse Westerpark

Ieder jaar doet de Catamaran als school mee aan de Avondvierdaagse. Wij sluiten ons aan bij de routes die door Westerpark en omstreken lopen. De kinderen van de Catamaran kunnen in schoolverband meelopen met de 5 of 10 km. Om hieraan mee te doen moeten de kinderen het aanmeldingsformulier dat ze van school hebben gekregen invullen en met € 3,50 inleveren bij juffrouw Katja.


Vragen

Hoe doe ik dat met het eten?

In 2016 is een aantal buurtbewoners een initiatief gestart: avond4maal.

Avond4maal verzorgt voor lopers en begeleiders een gezonde (vegetarische maaltijd) tegen een betaalbare prijs. De van tevoren bestelde maaltijden worden dagelijks geserveerd tussen 17:00 en 18:00 uur onder de grote kastanjeboom in het Westerpark. Meer info is te vinden op de website van avond4maal.

Hoe lopen de routes?

Meer informatie over de organisatie en beschrijving van de routes is te vinden op de website van de organisatie: avond4daagse.nl

Wie helpt er mee?

Het Catamaran Avondvierdaagse Commité, bestaande uit juf Katja en een aantal ouders, krijgt graag hulp van ouders die willen helpen met het schenken van limonade en koffie of die ideeën hebben ter verhoging van de feestvreugde! Meld je bij juffrouw Katja.