Vreedzame School

Vreedzame school

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie bestaande uit zes blokken. De afgelopen twee jaar heeft De Catamaran het invoeringstraject doorlopen, waarin de teamtrainingen en het bijbehorende leerkrachtgedrag centraal stonden. In het eerste jaar werd de lessenserie ingevoerd en aan het eind van het tweede jaar hebben we leerlingen opgeleid tot mediator. Nu staan we aan de start van jaar drie, waarin de leerlingen uit de bovenbouwgroepen als mediator een belangrijke rol gaan spelen in het oplossen van conflicten.

Aan het eind van ieder blok wordt er een nieuwsbrief verstuurd naar de ouders, waarin wordt verteld wat we het afgelopen blok gedaan en geleerd hebben.