Ouderparticipatie

Er zijn verschillende activiteiten waarvoor de hulp van ouders wordt gevraagd. U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht of bij de ouderraad.

Klassenouders

Klassenouders worden door de ouders in de klas gekozen en zijn het eerste aanspreekpunt voor de groepsleerkrachten als die hulp willen bij bijzondere activiteiten. De activiteiten van klassenouders zijn onder andere:

  • bemensen van activiteiten, waaronder de ouderhulp, zoals begeleiden van schoolreisjes en excursies;
  • vraagbaak zijn voor (nieuwe) ouders in de klas; en
  • doorgeven van wensen en zorgen van ouders aan de ouderraad of de medezeggenschapsraad.

Ouderhulp

Wij zijn erg blij met hulp in de klas of de school. Soms zullen wij u vragen of u mee wilt gaan met een uitstapje of in de klas wilt helpen bij een bepaalde activiteit. Bij dit soort activiteiten zijn de ouders W.A. verzekerd. Wilt u helpen: meldt u aan!

Catamaranband

Op 4 juli 2013 werd de CD ‘De Catamaran 100 jaar!’ ten doop gehouden op het eindfeest. Het is een CD vol nieuwe en oude liedjes. Voor de songteksten verwijs is jullie graag naar bijgevoegde Pdf’s. Klik op de titel van het lied om de bijbehorende tekst te kunnen lezen.

Wij zijn ontzettend trots op onze ‘huisband’!

De Catamaranband is opgericht in 2002 en bestaat uit een groep muzikale ouders die zingen en spelen op feesten en partijen. van onze school.

De Catamaranband laat o.a. van zich horen met sinterklaas en kerst, op de thema-afsluiting en natuurlijk op het eindfeest in de zomer. Vast onderdeel van hun repertoire is het officiële Catamaranlied. Leert u het vast uit u hoofd, zodat u voortaan mee kunt zingen.

Link naar de filmpjes op het kanaal van de Catamaran band: youtube.com/user/decatamaranband.