Ouderparticipatie

Ouderparticipatie

Er zijn verschillende activiteiten waarvoor de hulp van ouders wordt gevraagd. U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht of bij de ouderraad.

Klassenouders

Klassenouders worden door de ouders in de klas gekozen en zijn het eerste aanspreekpunt voor de groepsleerkrachten als die hulp willen bij bijzondere activiteiten. De activiteiten van klassenouders zijn:

  • opstellen van de adressenlijst;
  • bemensen van activiteiten, waaronder de ouderhulp, zoals begeleiden van schoolreisjes en excursies;
  • vraagbaak zijn voor (nieuwe) ouders in de klas; en
  • doorgeven van wensen en zorgen van ouders aan de ouderraad of de medezeggenschapsraad.

Ouderhulp

Wij zijn erg blij met hulp in de klas of de school. Soms zullen wij u vragen of u mee wilt gaan met een uitstapje of in de klas wilt helpen bij een bepaalde activiteit. Bij dit soort activiteiten zijn de ouders W.A. verzekerd. Voor het groepslezen wordt hulp van ouders zeer op prijs gesteld. We vragen u dan ook, of u zich wilt opgeven om op vaste tijden te helpen in de klas van uw kind. Bij het schoolzwemmen, 1 keer per week op een vaste dag, hebben wij ook de hulp van ouders nodig, u kunt zich bij de leerkracht van uw kind opgeven. Wilt u helpen: meldt u aan!

Ouderwerkgroep “Hoofdluis”

Omdat er op alle scholen regelmatig hoofdluis voorkomt heeft de Catamaran een Hoofdluis Protocol in het leven geroepen. Dit betekent dat alle groepen in ieder geval na iedere schoolvakantie een hoofdluiscontrole krijgen. Indien nodig zullen er vaker controles plaatsvinden. Deze controles worden uitgevoerd door een vast team van ouders die weten wat ze moeten zien. Deze ouderwerkgroep “Hoofdluis” is echter bedoeld als “achtervang”. Om hoofdluis zoveel mogelijk te voorkomen zullen alle ouders hun eigen kinderen zeer regelmatig (1 x per week) zelf thuis moeten controleren. Goed controleren betekent kammen met een speciale luizenkam of beter nog: kammen met een speciale metalen netenkam (Nisska bijvoorbeeld) zodat juist ook de neten (eitjes van hoofdluis) kunnen worden opgespoord. Kam boven een witte ondergrond (laken, wasbak of bad) zodat u de luizen en neten (kleine splintertjes) goed kunt ontdekken. Op deze manier bent u er op tijd bij en daar is iedereen bij gebaat. Om hoofdluis te voorkomen kunt u verder nog gebruik maken van een zogenaamde luizencape voor de jas van uw kind. De Catamaran (Katja) verkoopt luizencapes, maar u zult ook geschikte capes bij uw apotheek of drogist of via internet kunnen vinden.

Catamaranband

Op 4 juli 2013 werd de CD ‘De Catamaran 100 jaar!’ ten doop gehouden op het eindfeest. Het is een CD vol nieuwe en oude liedjes. Voor de songteksten verwijs is jullie graag naar bijgevoegde Pdf’s. Klik op de titel van het lied om de bijbehorende tekst te kunnen lezen.

Wij zijn ontzettend trots op onze ‘huisband’!

De Catamaranband is opgericht in 2002 en bestaat uit een groep muzikale ouders die zingen en spelen op feesten en partijen. van onze school.

De Catamaranband laat o.a. van zich horen met sinterklaas en kerst, op de thema-afsluiting en natuurlijk op het eindfeest in de zomer. Vast onderdeel van hun repertoire is het officiële Catamaranlied. Leert u het vast uit u hoofd, zodat u voortaan mee kunt zingen.

Link naar de filmpjes op het kanaal van de Catamaran band: youtube.com/user/decatamaranband.