Visie

Samen het beste uit jezelf halen.

Wij zijn de Catamaran: Welkom aan boord.

Door alle beschikbare onderwijsmethodes zou je soms vergeten dat er ook nog zoiets bestaat als gewoon goed onderwijs. Met gemotiveerde en verantwoordelijke leerkrachten die doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen; passend en uitdagend onderwijs bieden met een sterk cultureel bewustzijn en een passend opleidingsprofiel.

Ons team van leerkrachten staat voor onderzoekend en betekenisvol leren. We helpen kinderen vanuit hun eigen nieuwsgierigheid te ontdekken wat ze willen, wat ze kunnen en waar ze goed in zijn. We zien jouw kind, laten goed tot ons doordringen waar het behoefte aan heeft en laten het tot optimale ontwikkeling komen.

Als volwassenen zijn wij er vooral om ze inspiratie en kaders te geven; een fijne kindertijd, met waar nodig een zetje in de juiste richting. Wij reiken de basis aan, waarna ze de ruimte krijgen om zelf te benoemen hoe die kennis relevant kan worden voor hun leven. Zo kunnen ze eigenaarschap nemen over het geleerde en coachen we ze tot de eigen ontdekking van de wereld. Voor je kind voelt het als één grote ontdekkingsreis.

Concreet en school-breed

We streven er naar om kennis en vaardigheden altijd te koppelen aan een concrete situatie. Leren wat een breuk is wordt bijvoorbeeld een stuk beter te begrijpen als de bakker uit de straat een warm stuk brood voor je afbreekt. Daarom laten we wanneer dat kan de buitenwereld binnenkomen, gaan we met Juf op Straat op pad in de wijk in en duiken we geregeld in de schooltuinen. 

We weten ook dat de kinderen het fantastisch vinden als we thema’s door de hele school heen behandelen. Zijn we met de hele school bezig met een thema zoals eten & drinken, kunst of natuur, dan zie je dat overal terug.

Een wereld vol wetenschap, natuur en techniek

We zien dat kinderen proefondervindelijk het beste leren, en daarom zit onze mini-maatschappij vol wetenschap, natuur en techniek. En omdat we vinden dat ons aanbod altijd veelzijdig moet zijn hebben we vakleerkrachten en ondersteunen de opvang-krachten van UniKidz de leraren waar ze maar kunnen met relevante activiteiten. Heeft je kind behoefte aan meer uitdaging, dan hebben we het leerlab, met een leerkracht die zich volledig richt op het samen met de kinderen onderzoeken van de wereld om ons heen.

Een dorp in de stad

Ouders vertellen ons vaak dat ze de Catamaran zien als een dorpje in de stad. Hoewel we een grootstedelijke school zijn, vinden we het fijn dat we met meerdere locaties altijd bij je in de buurt zitten en kleinschaligheid kunnen behouden.

Met drie locaties in Amsterdam West die worden bestuurd door één Catamaran-bemanning kunnen we bijvoorbeeld in geval van ziekte de leerkrachten laten rouleren en beschikken we altijd over een divers les-aanbod.

Onze leerlingen zitten dan wel verspreid over drie locaties, toch voelen wij ons één. Zo organiseren wij sportdagen en feesten locatie-overkoepelend en bouwen we met de gezamenlijke leerlingenraad continu verder aan de Catamaran.

Alles onder één dak

Als team vinden we het belangrijk dat de kinderen ook buiten de klas doorgaan met leren en ontdekken. Daarom krijgen ze ook tijdens de buitenschoolse opvang de kans om kennis te maken met dingen die ze anders misschien niet zouden leren kennen.

Op de meeste scholen vliegen de kinderen na schooltijd uit naar één van de buitenschoolse activiteiten. Door onze samenwerking met UniKidz is dat verleden tijd en is jouw kind van nul tot dertien jaar en van 08.00 tot 18.30 in goede handen.

Gezonde levensstijl

In de klas en tijdens de opvang is veel aandacht voor bewustzijn rondom het eigen lichaam en een gezonde levensstijl. In de eerste plaats omdat leerlingen daar op latere leeftijd veel baat van ondervinden, en niet in de laatste plaats omdat gezonde voeding en beweging zorgen voor betere leerprestaties.

Een vreedzame school

Een school is eigenlijk een mini-versie van de maatschappij. Iedereen is uniek en verschillend. Dat zie je in de diversiteit in onze klassen en ook in de manier waarop we kinderen de wereld laten ontdekken.

Kinderen leren bij ons hoe ze met elkaar kunnen communiceren, op een manier dat ieder kind gehoord wordt en op zijn eigen niveau zijn zegje kan doen en gewaardeerd wordt in de klas.

Gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap, gezamenlijkheid en samenwerken op elk niveau zorgen ervoor dat onze school een fijne en veilige omgeving blijft.

Actieve inspraak

Op de Catamaran organiseren onderwijs en ouders zich samen rondom jouw kind. Daarom is het belangrijk dat we oor voor elkaar hebben.  

Onze actieve leerlingenraad zorgt er voor dat alle kinderbelangen behartigd worden. We moedigen ook alle ouders aan om actief te worden en goede ideeën aan te dragen.

Meer informatie over onze visie en ons pedagogisch en didactisch beleid kunt u lezen in onze schoolgids, die u kunt downloaden via de pagina Praktische Zaken, Schooldocumenten.