Verzuim en verlof

Onderwijstijd is kostbaar. Het streven is schoolverzuim tot een minimum te beperken. Er is sprake van geoorloofd en ongeoorloofd verzuim.

Wij vragen ouders ervoor te zorgen hun kinderen dagelijks op tijd op school te laten komen: te laat komen is vorm van ongeoorloofd verzuim. De lessen beginnen om 08.30u en dan verwachten wij alle kinderen in de klas.

Wanneer er sprake is van een te hoog ongeoorloofd schoolverzuim (dus ook te laat op school) dan neemt de directie contact op met de ouders. Wanneer dit niet het gewenste effect heeft wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Wanneer is verzuimd geoorloofd? Bij ziekte en gewichtige omstandigheden is er sprake van geoorloofd verzuim.

Als uw kind ziek is of een doktersafspraak heeft, vragen wij u voor 08.20u de school telefonisch te informeren. U kunt dan bellen naar de Bentinckstraat, 020-6840200 of voor de Fagelstraat 020-8915220).

Indien u verlof wilt aanvragen voor een huwelijk, een uitvaart of jubilea in de familie kunt u bij de directie verlof aanvragen wegens gewichtige omstandigheden. De directeur beoordeelt deze aanvraag voor verlof zelf. Als verlof wordt gevraagd wegens gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per schooljaar, dan beslist de leerplichtambtenaar.