De Catamaran is een oecumenische buurtschool waar veel aandacht is voor ieder kind, met lessen die aansluiten bij het niveau van het kind. Daarnaast ondersteunen we in ons onderwijs de onderzoekende en nieuwsgierige houding van kinderen door wereldoriëntatie thematisch aan te bieden.

De onderbouw (groep 1 t/m 4) is gevestigd op de locatie Fagelstraat.
De bovenbouw (groep 5 t/m 8) is gevestigd op de locatie Bentinckstraat.

 Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met: marije.vandenhoek@amosonderwijs.nl

 Wij helpen u graag verder met het maken van een goede schoolkeuze!

 

De leerlingen komen uit de directe omgeving van de school. Dat heeft meerdere voordelen:


Home
Na school kunnen kinderen makkelijk samen verder spelen
Home
Het bevordert samenwerking tussen school, leerling, ouders en organisaties binnen het stadsdeel

Wij willen een afspiegeling zijn van de buurt: een gemengde school waar buurtbewoners van alle komaf zich welkom en thuis voelen.

Wij geven inhoud aan het woord oecumene door kinderen via ons onderwijs kennis te laten maken met alle verschillende culturen en religies. Wij besteden aandacht aan de christelijke feesten zoals Kerstmis en Pasen. In de maand januari werken wij met de hele school thematisch aan religieuze diversiteit en levensbeschouwing.