Aanmelden

Aanmelden

Meld uw kind aan op onze school

Als uw kind nog geen vier jaar is, kunt u hier lezen hoe u uw kind in Amsterdam bij een school van voorkeur kunt registreren.

Bent u verhuisd naar onze buurt of zoekt u om een andere reden een nieuwe school voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met de directie via tel. 020 684 02 00 of
mail: info.catamaran@amosonderwijs.nl