Overblijven

Overblijven

Op de Catamaran wordt de overblijf zelfstandig geregeld door de coördinator (Katja) die samen met de schoolleiding het beleid bepaalt.

Doelstelling overblijf

Wij streven ernaar om de overblijf voor de kinderen zo veilig en gezellig mogelijk te laten verlopen. De afspraken en regels bieden structuur en houvast voor de kinderen en de overblijfkrachten. Ouders/verzorgers die hun kind wil laten overblijven, gaat akkoord met de regels.

Algemene informatie

Op de Catamaran Bentinck blijft elke dag (behalve woensdag) een grote aantal kinderen over. De kinderen zijn verdeeld over 2 locaties. De kleuters eten in hun eigen klaslokaal en gaan daarna op het schoolplein spelen. De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 gaan in de pauze naar het Van Beuningenplein. Kinderen kunnen ook kiezen voor verschillende cursussen die tussen de middag worden aangeboden, bijvoorbeeld Streetdance, Naailes, Theaterdans, Voetballes, Kickboxles etc.

Bij een vriendje lunchen

Als kinderen bij een vriendje willen eten dan moeten ze een briefje meenemen van hun ouders waarop staat dat zij toestemming geven om bij een vriendje te lunchen en dat de ouders van dat vriendje daarvan op de hoogte zijn. Als er geen briefje is dan moet het kind op school overblijven. Behalve natuurlijk als het kind die dag niet overblijft.

Aanmeldformulier

Het aanmeldformulier voor de overblijf kunt u aanvragen bij Katja Schmitz.

Scholierenvergoeding

Mensen met een erg laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een scholierenvergoeding waarmee de overblijf betaald kan worden.

Voor meer informatie: www.dwi.amsterdam.nl