Overblijven

Overblijven

Op de Catamaran kunnen de kinderen, tegen een vergoeding, overblijven op alle dagen behalve woensdag. Ieder groep heeft vaste overblijfjuffen of -meesters. Tijdens de pauze eten de kinderen eerst gezamenlijk in de klas. Daarna gaan de kleuters buiten spelen op het plein van de school. Vanaf groep 3 kunnen kinderen kiezen voor verschillende activiteiten, zoals voetbal, djembé, theaterdans, naailes bij de Diva's, kickboxen en tekenen. Kinderen die niet deelnemen aan een activiteit gaan spelen op het Van Beuningenplein (Bentinckstraat) of het Frederik Hendrikplantsoen (Fagelstraat). Zo hebben alle kinderen een fijne pauze, waarna ze weer fris opgeladen kunnen beginnen aan de middag. Katja Schmitz coördineert alle zaken rondom de overblijf.

Regels en veiligheid overblijf

Wij streven ernaar om de overblijf voor de kinderen zo veilig en gezellig mogelijk te laten verlopen. De afspraken en regels die tijdens lesuren in school gelden, gelden ook tijdens de overblijf. De afspraken en regels bieden structuur en houvast voor de kinderen en de overblijfkrachten. Ouders/verzorgers die hun kind willen laten overblijven, gaan akkoord met de regels.

Aanmeldformulier

Het aanmeldformulier voor de overblijf kunt u aanvragen bij Katja Schmitz.

Scholierenvergoeding

Mensen met een erg laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een scholierenvergoeding waarmee de overblijf betaald kan worden.

Voor meer informatie: www.dwi.amsterdam.nl